Fondacija za stipendiranje studenata FONSS

Gatačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)33 766 225
fondacijafonss@gmail.com

NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Natjecaj stipendije

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
- popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
- uvjerenje o redovitom školovanju, 
- potvrdu o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa),
- ovjerenu osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova,
- ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima),
- osobnu fotografiju,
- potvrdu o visini posljednje tri plaće, odnosno posljednje tri mirovine za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini),
- potvrdu o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva, 
- potvrdu o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini.
- preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 7. studenoga 2017. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 16. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog odbora
vlč. Ilija Orkić

Copyright© 2005.-2019. Fondacija za stipendiranje studenata FONSS - Sarajevo. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

designer17