Fondacija za stipendiranje studenata FONSS

Gatačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)33 766 225
fondacijafonss@gmail.com

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2022./23.

Slika FONSS 22REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2022./23.

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendiranja u akademskoj 2022./23.
1. Ana Kulier, Zenica
2. Andrea Štok, Sarajevo
3. Anita Kukolj, Žepče
4. Dario Filipović, Sarajevo
5. Ivana Vukoja, Široki Brijeg
6. Ivona Glavaš, Sarajevo
7. Katarina Ćurić, Žepče
8. Kristina Janjić, Vidovice
9. Lucija Krišto, Busovača
10. Magdalena Meter, Prozor
11. Marin Ramljak, Žepče
12. Marija Ćosković, Domaljevac
13. Marijana Pejičić, Orašje
14. Nensi Dusper, Kreševo
15. Particija Čaljkušić, Žepče

Stipendisti koji su stekli uvjet za dodjelu stipendije u akademskoj 2022./23.
1. Ana Tadić, Osova
2. Hrvoje Doknjaš, Vidovice
3. Ivo Babić, Vidovice
4. Josipa Ravančić, Kupres
5. Josip Šutalo, Sarajevo
6. Karla Fišić, Uskoplje
7. Klara Krtalić, Mostar
8. Leonard Stipić, Žepče
9. Lorena Grbavac, Čajdraš
10. Lucija Kalpurić, Tolisa
11. Martina Milos, Sarajevo
12. Martina Vukadin, Kupres
13. Nikolina Šutalo, Sarajevo
14. Roko Škobić, Bijelo Polje
15. Tomislav Šunjić, Sarajevo

Copyright© 2005.-2022. Fondacija za stipendiranje studenata FONSS - Sarajevo. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

designer17